Do misji Fundacji Zobacz… JESTEM należy, m.in.  aktywny udział oraz wspieranie dialogu rozgrywającego się między osobami przeżywającymi kryzys suicydalny a ich bliższym i dalszym otoczeniem.

W tym celu w  2016 roku zainicjowaliśmy kampanię Zobacz… ZNIKAM, której zadaniem jest zwrócenie uwagi na problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Główną osią działań kampanii jest przekraczanie tabu wokół tematu samobójstw wśród najmłodszych. Kładziemy nacisk na dostrzeżenie problemu, otwarte rozmawianie o nim i o sposobach radzenia sobie w obliczu tego typu kryzysu.

W tym roku w ramach Kampanii Zobacz…ZNIKAM prowadzonej pod hasłem ” Jeden dzień wart całe życie” chcemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw wśród dzieci i młodzieży”.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Zobacz… JESTEM, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii SYNERGIA i Studenckie Biuro Wolontariatu działające przy Akademii. Wydarzenie odbędzie się w piątek 12 października 2018 w Warszawie w auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej, która mieści się przy ul. Szczęśliwickiej 40.  

Konferencja adresowana jest  do nauczycieli, kadry pedagogicznej, psychologów, studentów kierunków pokrewnych  i wszystkich specjalistów pozostających w obszarze kontaktu z młodymi ludźmi.

W ramach konferencji zapraszamy do wysłuchania wykładów specjalistów, zajmujących się tematyką samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Zaproszeni goście będą mówili o tym, jak rozpoznać uczniów w kryzysie suicydalnym oraz o sygnałach świadczących o przeżywaniu przez nich trudności.

Poruszony zostanie temat prewencji, tworzenia programów profilaktyki w rzeczywistości szkolnej a także interwencji w sytuacji wystąpienia kryzysu. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób otaczać wsparciem młodych ludzi po próbach samobójczych oraz jak można pomóc rodzicom uczniów.

Co ważne, obok rozważań teoretycznych, przedstawione zostaną zagadnienia praktyczne, które umożliwią uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. 

Łącząc te obie perspektywy, teorię i praktykę, pragniemy wspólnie z Państwem poszukiwać odpowiedzi na kluczowe dla nas pytania: Jak obudzić sens życia wśród uczniów? Jakie działania są skuteczne w profilaktyce samobójstw, a jakie nie są pomocne? Jak możemy wspierać uczniów i ich rodziny w obliczu prób samobójczych?

Patronem honorowym Kampanii Zobacz… ZNIKAM oraz konferencji jest:

Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Patronat medialny:

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!