Konferencja:  Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży.

Miejsce wydarzenia: Aula B, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

PIĄTEK 12.10.2018

Konferencja pt. Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży.  Miejsce i data : 12 października 2018 r. Aula B, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 9:40 Otwarcie konferencji –  Danuta Wieczorkiewicz –  Prezes Fundacji Zobacz…JESTEM, Monika Godzina – Studenckie Biuro Wolontariatu APS

9:40 – 10:10  Ryszard Jabłoński, UMW – suicydolog, starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Co skłania młodych ludzi do zachowań samobójczych. Jak rozpoznać osobę w kryzysie suicydalnym?

10:10 – 10:40  Klaudia Siwek – psycholog i psychoterapeutka. Od kilku lat zawodowo związana z Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie.  Współautorka książek m.in. Depresja nastolatków. Jak ją zrozumieć i pokonać. 

Depresja u młodzieży – obraz i profilaktyka jako forma zapobiegania samobójstwom

10:40 – 11:10 Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralna, trener. Jest suicydologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Wsparcie młodej osoby po próbie samobójczej

11:10 – 11:25 przerwa

11:25 – 11:50 Andrzej Gawliński – doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność kryminalistyka. Certyfikowany Suicydolog.  Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Samobójstwa online. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne

11:50 – 12:20 Ewa Odachowska – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psycholog, pedagog, psychotraumatolog. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBSD) i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego.

Psychologiczna interwencja kryzysowa w sytuacji próby samobójczej

12:20 – 13:00  Aleksandra Wzorek – trenerka i superwizorka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Leaders of Learning” Uniwersytetu Harvarda. Współautorka Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego oraz licznych programów wychowawczo-profilaktycznych. Od lat związana z Instytutem Edukacji Pozytywnej, fundacją, która realizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z całej Polski.

Jak tworzyć programy profilaktyczne i interwencyjne?

13:00-13:30 przerwa

13:30– 14:00 Halszka Witkowskasuicydolog, kulturoznawca, przewodnicząca komisji do spraw kultury w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym, doktorantka na Wydziale „Artes Liberales”, pomysłodawca i koordynator kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”.

Kulturowe zagrożenia współczesności, wpływające na podwyższającą się liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży

14:00 – 14:30 Sebastian Różycki – japonista, student MISH UW i Wydziału „Artes Liberales” UW.

Zaszczepić życie, bawiąc – rola mediów audiowizualnych w uświadamianiu
i profilaktyce samobójstw wśród młodych, na wybranych przykładach

14:30-14:45 przerwa

14:45 – 15:15 Karolina A. Robak – prawniczka, suicydolog. Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu kryminalistyki na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jak rozpoznać i pomóc osobie w kryzysie samobójczym – interwencja kryzysowa i zagadnienia prawne w sytuacji zagrożenia życia

15:15– 15:45  Renata Chronowska – pielęgniarka, psycholog kliniczny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla  rodzin i bliskich młodych osób które popełniły samobójstwo oraz dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych.

Jak wesprzeć środowisko rówieśnicze i rodzinę w obliczu śmierci samobójczej?

16:00 Zakończenie konferencji